SK   

Profil

Slovenská súkromná spoločnosť Varga Zsolt bola založená v roku 1991. Od svojho vzniku sa zaoberá hlavne zvozom surového kravského mlieka a prepravou potravinových produktov v tekutom stave. Organizuje medzinárodnú a vnútroštátnu nákladnú dopravu na území celej Európskej Únii. Spolupracujeme s väčšinou mliekarní pôsobiacich na území Slovenska, ale tiež s mnohými zahraničnými spoločnosťami v Európe.

 

 

Firma vlastní niekoľko povolení a iných dôležitých dokladov, na základe ktorých môže vykonávať svoju činnosť. Ako napríklad, Povolenie na medzinárodnú cestnú prepravu, ktorá je podnikaním od Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy od Krajského úradu – Odbor dopravy a cestného hospodárstva.

 

Na prepravu chladiarenských nákladov vlastní firma Varga Zsolt ATP certifikát o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy od Technického skúšobného ústavu v Piešťanoch.

 

Sme tiež vlastníkom Certifikátu o overení meracích zariadení na odber mlieka od Slovenského meteorologického ústavu, Osvedčenie o spôsobilosti vzorkára na ručný a automaticky odber vzoriek surového mlieka vydané Štátnym veterinárnym a potravinovým Ústavom, a takisto Certifikát o overení Elektromagnetického prietokomeru od Slovenskej Legálnej Metrológie.

 

Zároveň je prepravovaný tovar pri každej preprave poistený a krytý CMR poistením.

 

Firma má významný podiel na trhu hlavne s prepravou mlieka a vína. Sme úspešný v realizácii aktivít a plánov našich obchodných partnerov podľa ich požiadaviek.

 

NÁŠ CIEĽ - PREČO MY?

 

„ Zlepšovanie služieb zákazníkom je našou prioritou.“

 

 

Hlavný cieľ firmy Varga Zsolt je zdokonaľovať služby pre zákazníka. Snažíme sa byť vždy o krok vpred, pretože neustále pracujeme na obnovovaní a skvalitňovaní našich služieb tak, aby náš zákazník bol spokojný a obracal sa k našej firme aj v budúcnosti s dôverou. Preto pracujú všetky úseky našej spoločnosti v súlade s prísnymi normami na kontrolu a manažment.

 

NÁŠ TÍM

 

Náš kvalifikovaný tím ľudí má rozsiahlu prax s prepravou tekutých potravinárskych výrobkov. Kladieme dôraz na skúsenosti našich zamestnancov, preto naši vodiči musia byť nielen výbornými šoférmi, ale taktiež ľudia, ktorí sú zodpovední a spoľahliví vo svojej práci. A zároveň náš dispečingový personál Vám dokáže profesionálne poradiť pri výbere vhodného dopravného prostriedku ako aj s voľbou dopravnej trasy, aby boli celkové náklady spojené s prepravou tovaru optimalizovali podľa zákazníka. Profesionálny tím robí všetko preto, aby produkt dorazil na miesto určenia v perfektnej kondícii.

 

 

Momentálne zamestnávame viac ako 130 zamestnancov. So zákazníkmi sa dohovoríme v anglickom, nemeckom, maďarskom a poľskom jazyku.

 

POBOČKY

 

Počas nášho pôsobenia na trhu sa neustále rozširujeme a snažíme sa približovať zákazníkovi. Začínali sme z centrály v Leviciach a postupne sme vytvorili pobočky v Nových Zámkoch, Bánovciach, Bratislave a Zvolene.

 

GPS

 

Nakoľko sa snažíme minimalizovať, resp. odstrániť možné problémy s prepravou, firma Varga Zsolt má oddelenie dispečingu vozidiel. Na základe každodennej požiadavky zákazníka Dispečingový tím sleduje plnenia objednávok.

 

 

Naše vozidlá a meracie zariadenia sú preto vybavené GPS zariadením, preto máme dokonalý prehľad, kde sa produkt nachádza a vieme vždy presne určiť kedy dorazí do miesta určenia. Tovar je sledovaný od miesta vyzdvihnutia až po miesto vykládky.